Automaty sprzedające, znane również jako automaty vendingowe (od angielskiego określenia „vending machine”) sprawdzają się doskonale w wielu miejscach, a w szczególności tam, gdzie panuje duży ruch: na uczelniach, lotniskach, stacjach metra lub korytarzach centrów handlowych. Sprzedaje się za ich pomocą ogromne ilości niezwykle zróżnicowanych towarów. Ich dodatkową zaletą jest fakt, że nie wymagają zatrudniania pracowników i zajmują bardzo niewiele miejsca – w efekcie zarabiają dużo przy stosunkowo niewielkich kosztach. Nic więc dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na dotarcie do klienta w ten właśnie sposób. Pewne wątpliwości mogą jednak budzić przepisy związane z tymi obiektami. Nie są przecież sklepami, a tym bardziej sprzedawcami, którzy zawierają umowy. W jaki sposób należy je więc potraktować? 

Automaty sprzedające w świetle prawa

Specyfika tych maszyn sprawiła, że prawo zmuszone było potraktować je nieco inaczej od większości metod handlu. Automaty sprzedające są więc często wyszczególnione, a dotyczące ich unikalne przepisy wyraźnie opisane oddzielnie. Stanowią wyjątek względem wielu praw dotyczących podobnych transakcji. Tak właśnie jest w przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedawanych towarów. Dzięki temu automaty vendingowe nie wymagają ewidencji na kasie fiskalnej. Wyraźnie mówi o tym pozycja 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. – sprzedaż przy pomocy bezobsługowych automatycznych urządzeń sprzedających nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji z użyciem kas rejestrujących. 

Nie istnieją dokładnie sprecyzowane przepisy mówiące, jak powinno się dokonywać ewidencji takich transakcji, ale oczywiście powinno się to robić. Sprzedaż przy pomocy automatów powinna być wpisana do księgowości na zasadach ogólnych. Wystarczy użyć jakiegokolwiek dokumentu, który może stanowić dowód księgowy. Raport pobrania pieniędzy z automatu powinien do tego wystarczyć. O tym, co dokładnie może stanowić dowód księgowy, mówi rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.