Automaty do napojów to doskonałe rozwiązanie na sprzedaż w miejscach, w których znajduje się wielu ludzi. Trzeba mieć na uwadze, że jest to sprzęt mający kontakt z żywnością i jako taki musi być utrzymywany w doskonałym stanie. Podstawowe zabiegi obejmują czyszczenie i uzupełnianie produktów w automacie.

Co robić, by automat działał sprawnie?

W czasie konserwacji automatu należy zwrócić uwagę na stan elementów, które zużywają się, np. uszczelek czy ostrzy młynka. Jeśli zauważy się, że cokolwiek w maszynie jest zużyte lub uszkodzone, należy jak najszybciej to wymienić.

Ważne jest też sprawdzanie, czy w automacie nie brakuje puszek i butelek z napojami albo składników potrzebnych do zrobienia gorących napojów.

Kolejną istotną częścią konserwacji urządzenia jest zachowanie go w czystości. Automat z napojami może być narażony na działanie kurzu i pyłu. Ponadto przez to, że wydaje napoje, może zostać przypadkiem oblany kawą, czy czekoladą. Częstotliwość czyszczenia maszyny z zewnątrz należy dostosować do miejsca, w którym została postawiona.

Sposób czyszczenia wewnątrz urządzenia różni się w zależności od tego, czy automat wydaje puszki i butelki z napojami, czy gorące napoje w kubkach.

Czyszczenie wnętrza automatu

W przypadku urządzenia na puszki i butelki utrzymanie czystości jest znacznie prostsze. Około raz na 3 miesiące trzeba czyścić wnętrze automatu za pomocą sprężonego powietrza. Przynajmniej 2 razy w roku należy użyć delikatnego detergentu, ciepłej wody i ręcznika, aby dokładnie umyć wszystkie elementy automatu. Zanieczyszczenia mogą spowodować korozję części automatu, skracając ich żywotność.

W przypadku automatów z gorącymi napojami konieczne jest usunięcie osadów z wnętrza urządzenia minimum raz w miesiącu. Wszystkie elementy mające kontakt ze składniki spożywczymi należy zdezynfekować. Po zakończeniu dezynfekcji, części automatu powinny zostać wysuszone przy użyciu sprężonego powietrza albo sterylnie czystych szmatek. Elementy maszyny, które nalewają napoje, należy przepłukiwać wodą przed i po dezynfekcji, aby usunąć ewentualne resztki środka dezynfekującego.